Toont alle 6 resultaten

Bescherming van dierenwelzijn in opmars?

A.A. Freriks

In deze bijdrage worden enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, recht en bescherming van dieren in Nederland, Europa en op internationaal niveau, geschetst. Deze bijdrage gaat vooral in op de bescherming van het welzijn van productiedieren, dat wil zeggen de dieren die uiteindelijk voor menselijke consumptie zijn bestemd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050446

Dieren pimpen

D. Boon

In dit artikel geeft de auteur zijn mening over het feit dat dieren rechten kunnen hebben en dat daar plichten tegenover moeten staan. De strafrechtelijke geschiedenis hieromtrent wordt beschreven.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2007
AA20070327

Een kat in de zak gekocht

J.R. Duin, L. Münchow

Als gevolg van het fokbeleid dat sommige hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel (ras)honden de afgelopen jaren drastisch veranderd. De consequentie hiervan is dat deze honden lijden aan ernstige erfelijke ziekten. Een wijziging van het consumentenrecht zou kunnen worden gebruikt om een oplossing te vinden voor deze problematiek.

Opinie | Redactioneel
maart 2017
AA20170171

Het Duitse hondenuitlaatgebod: maatgevend voor het Nederlandse dierenwelzijnsrecht of te gek om los te lopen?

C.W. Ripmeester, J. Staman

Post thumbnail Medio augustus 2020 lanceerde de Duitse bondsminister van Voeding en Landbouw Julia Klöckner een aantal wijzigingen in de regelgeving voor particuliere hondenbezitters. Een opvallende is een concreet geformuleerde ‘uitlaatplicht’ voor hondenbezitters. Zou zo’n verplichting in onze dierenwelzijnswetgeving passen en van waarde kunnen zijn?

Opinie | Opiniërend artikel
april 2021
AA20210368

december 2007

Katern 105: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M.K. de Bruin

Sociale rechtvaardigheid: de bijdrage van het privaatrecht

E.H. Hondius

Kinderarbeid in India, de Spaanse tomatenpluk door illegalen uit Afrika, de vervaardiging van onder­delen van iPhones in China – het zijn even zovele vormen van onmaatschappelijk ondernemen. Valt daar – behalve via het publiekrecht – privaatrechtelijk iets aan te doen? Op deze vraag gaat Ewoud Hondius in in zijn column van deze maand.

Opinie | Column
maart 2013
AA20130197

Toont alle 6 resultaten