vrijstelling

Toont alle 10 resultaten

Advocatuur in De Withuishof; gebruik in strijd met de bestemming; artikel 352 (Model)bouwverorderning (oud) Maastricht

Th.G. Drupsteen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 februari 1993 (mr. De Vries), ECLI:NL:RVS:1993:AH4074, nrs. S03924484 en S03930088, AB 1993, 247 m.nt. PvB, Gem.stem 1993 (6962) p. 178 met begeleidend artikel J.M.H.F. Teunissen. Uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State waarin het nieuwe recht inzake de Woningwet en daarmee samenhangende besluiten en verordeningen naar voren komt. In de noot wordt ingegaan op het nieuwe wettelijke stelsel van de Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1993
AA19930872

Het compartimenteringsarrest

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 2 juli 1986, nr. 23 444, ECLI:NL:HR:1986:AW7972, BNB 1986/305 (compartimenteringsarrest) Fiscale uitspraak van de Hoge Raad waarin de Hoge Raad de volgende rechtsregel formuleert: Een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat voor de vraag of voordelen uit een beleggingsinstelling onder de deelnemingsvrijstelling vallen, niet het fiscale regime ten tijde van de realisatie van deze voordelen beslissend is, doch het fiscale regime ten tijde van het ontstaan van deze voordelen. In de noot wordt dieper in gegaan op de moeilijkheden die ontstaan bij zogenaamde sfeerovergangen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880252

december 2007

Katern 105: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

M.K. de Bruin

maart 2002

Katern 82: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Th. Peters

Nawoord op de reaktie van mr. Bosch

J.H.B. Hulshof

Nawoord op een reactie bij een eerder artikel in Ars Aequi over de problemen die kunnen ontstaan bij mensen die (willen) werken en studeren in het buitenland.

Verdieping | Studentartikel
maart 1989
AA19890184

Ne bis in idem

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur Raad van State (AGRvS) 19 augustus 1988, ECLI:NL:RVS:1988:AN0101, nr. G02.88.0019.-189E.88, AB 1988, nr. 514 met nt. PJS. In deze bestuursrechtelijke uitspraak en bijbehorende annotatie staat een herhaalde aanvraag/ verzoek van een burger aan een overheidsorgaan centraal. I.c. gaat het om vrijstelling van de dienstplicht. In de noot wordt ingegaan op de algemene leerstukken van ontvankelijkheid, toegang tot de administratieve rechter en bescherming tegen de overheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1989
AA19890147

Reaktie op: Dienstplicht contra Werken en Studeren in het Buitenlland

C.J.M. Bosch

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel over de verhouding tussen de dienstplicht de Grondwet, het bestuursrecht en het E(E)G-recht en met name de problemen die dit kan opleveren met werken en studeren in het buitenland

Verdieping | Studentartikel
maart 1989
AA19890183

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 31

aanvraag voortgezet verblijf opgevat als aanvraag eerste toelating

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 32

veiligheidsrisico reis naar ambassade is niet asielgerelateerd

Regeren bij persbericht: BTW-constructies verleden tijd

L. van der Giessen-Boersma

Opiniërend artikel rondom de herziening van het BTW-stelsel waarbij het wetsvoorstel al voor veel beroering heeft gezorgd.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1995
AA19950482

Toont alle 10 resultaten