Katern 102: Straf(proces)recht


In deze bijdrage voor het katern wordt een overzicht gegeven van wetgeving op zowel formeel als materieel strafrechtelijk terrein. Ook is er een overzicht van jurisprudentie op het gebied van medeschuld, erfopvolging, het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, machtiging tot binnentreden, advocaat getuige, gestolen bewijsmateriaal en de rechterlijke motiveringsplicht. Tenslotte volgt er een overzicht van verschenen literatuur.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): C.M. Pelser

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AAK20075745

getuigen machtiging tot binnentreden motivering rechtsmiddelen spelexceptie

Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht