Juridische mogelijkheden en begrenzingen om straten en buurten aardgasvrij te maken

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar?


Veel Nederlandse wijken staan voor een overgang van aardgasverwarming naar een hernieuwbaar alternatief zoals een warmtenet. Gemeenten hebben daarbij een regierol en kunnen daarvoor ook meer dwingende regels stellen. In deze bijdrage wordt onderzocht welke wettelijke belemmeringen nu aan invulling van die rol in de weg staan en hoe die door toekomstige wetgeving worden weggenomen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de rechtsstatelijke randvoorwaarden bij een verplichte overgang van aardgas naar een hernieuwbaar alternatief en op welke wijze gemeenten die kunnen concretiseren bij besluitvorming over aardgasvrije wijken.

Advertorial