gemeente

Toont alle 11 resultaten

De mantelzorgwaardering: een waardevol cadeau of een doekje voor het bloeden?

F. de Kievit

Mantelzorgers hebben in Nederland recht op een jaarlijkse blijk van waardering van de gemeente (de mantelzorgwaardering). Te denken valt aan een cadeaubon, een bosje bloemen of een klein geldbedrag. Hoewel de waardering van mantelzorgers gelet op hun onmisbare rol in het zorgstelsel terecht is, kan er tegelijk gesproken van ‘verdraaid recht’. De relatief kleine waardering die wordt uitgereikt sluit onvoldoende aan op wat nodig is om de problemen die spelen voor mantelzorgers daadwerkelijk op te lossen.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
februari 2024
AA20240084

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Deze wet is een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel en brengt een zeer aanzienlijke taakverzwaring met zich voor de lokale overheid. Deze nieuwe wet paart veel beleidsruimte aan een eigenaardige besluitvormingsprocedure, waardoor zorgzoekenden weinig houvast geboden wordt. Veel conflicten liggen in het verschiet.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150112

Dubbel parkeren

J. Bockwinkel, J. van Hees

Redactioneel artikel over regels rondom parkeren (Wet Mulder) die door de gemeente gehandhaafd kunnen worden.

Opinie | Redactioneel
maart 1998
AA19980137

Flodder

H. Botter

In de serie 'Flodder' komt een reeks trucs voor het bedonderen van gemeenteambtenaren voorbij. Hugo Botter ziet pogingen tot het kopiëren van deze trucs in zijn praktijk terug. Deze zijn echter niet zo succesvol als de kunstgrepen van Johnnie en de rest van de familie Flodder.

Perspectief | Column
februari 2024
AA20240183

Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid

A.T. Marseille

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, 15-4490 WMO15, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2016
AA20160637

Juridische mogelijkheden en begrenzingen om straten en buurten aardgasvrij te maken

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar?

maart 1989

Katern 30: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

Rechtsvraag (228) Gemeenterecht

Hondepoep op de stoep

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het gemeenterecht waarbij aan de orde komt in hoeverre hogere overheden, zoals Gedeputeerde Staten en de Staat, en de rechter in kunnen grijpen in een kwestie die puur in een gemeente speelt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1993
AA19930834

Schieten met carbid, dat gaat zomaar niet!

Beantwoording rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht

G. Boogaard

In het septembernummer van Ars Aequi verscheen een rechtsvraag over carbidschieten. In dit artikel geeft Geerten Boogaard antwoord op die rechtsvraag, en hij kent de prijs van € 200 toe aan Evita Verheij!

Perspectief | Rechtsvraag
april 2022
AA20220326

Schieten met carbid, dat gaat zomaar niet! Rechtsvraag (350) Staats- en bestuursrecht

G. Boogaard

Beantwoord vóór 1 november 2021 deze rechtsvraag  en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.


Advertorial

“Word jij mijn nieuwe collega?”

Werk je op dit moment als jurist, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging, of kom je net uit de collegebanken? De hoogste algemene bestuursrechter heeft volop ruimte voor talentvolle juristen. De Raad van State biedt je een fijn salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige, informele werksfeer. De mogelijkheid om op afstand te werken zorgt daarnaast voor een plezierige balans tussen werk en privé.
Het werk Je schrijft conceptuitspraken die direct effect hebben op de samenleving. De uitbreiding van de Efteling, de behandeling van asielverzoeken van lhbti+’ers en het verhuren van woningen via Airbnb. Het is maar een kleine greep uit de zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de afgelopen tijd uitspraak heeft gedaan. Heel diverse zaken en alle op hun eigen manier relevant. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak kun jij dagelijks een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van bestaande en nieuwe toonaangevende jurisprudentie. Meer informatie of direct solliciteren? Wil je meer informatie over de vacature ‘Jurist Bestuursrechtspraak’? Ga naar raadvanstate.nl/werkenbij of neem contact op met Erik van Tielraden, unithoofd directie Bestuursrechtspraak: 070 - 426 4617. We komen graag met je in contact.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2021
AA20210871

Toezicht op gemeenten

P.W.C. Akkermans

Koninklijk besluit (KB) 3 juli 1989, nr. 98.016665, AB 1989, nr. 431 (met nt. PJS) Noot bij een Koninklijk Besluit dat ziet op het toezicht van gemeenten door de Kroon. In de noot wordt dieper in gegaan op mogelijkheid van de regering om corrigerend op te treden ten aanzien van de decentrale overheden. Er wordt onder meer ingegaan op de regeling van het toezicht in de Grondwet en Gemeentewet en het onderscheid tussen preventief en repressief toezicht wordt belicht. Daarnaast wordt er nog in gegaan op de bevoegdheden met betrekking tot buitenlands beleid door gemeenten en de invloed daarop door de regering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1990
AA19900183

Toont alle 11 resultaten