Je moet nooit denken dat je iets voor het eerst zegt

Interview met prof.mr. J.M. van Dunné


Jan Meinard van Dunne werd geboren in Batavia, Nederlands-Indië (1941). Hij studeerde rechten in Leiden van 1960 tot 1965 en promoveerde er in 1971 bij Haardt en Schoordijk op het onderwerp ‘Normatieve uitleg van rechtshandelingen’. In 1972 werd hij tot hoogleraar Privaatrecht benoemd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam en treedt hij regelmatig als arbiter op. Professor Van Dunne heeft veel gepubliceerd op het gebied van rechtsvinding, verbintenissenrecht en milieuaansprakelijkheid en heeft het Tijdschrift voor Milieu Aansprakelijkheid (TMA) opgericht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.S. Kortmann, A. Verheij

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950764

Europees privaatrecht milieuaansprakelijkheid normatieve uitleg rechtshandeling rechtsvinding saneringskosten

Burgerlijk recht

Verdieping Interview