Janssen Pers


­Hoge Raad 10 maart 1995, nr. 15577, ECLI:NL:HR:1995:ZC1657, RvdW 1995, 64 (Janssen Pers BV e.a./P.V.J.H. Janssen en Janssen Pers Beheer BV)

In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de nietigheid van een stem en vernietigbaarheid van een besluit centraal. Ook is er aandacht voor de derdenwerking van besluiten. In de noot wordt dieper op deze ingewikkelde materie ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950788

Hoge Raad 10-03-1995 (ECLI:NL:HR:1995:ZC1657) zaaknummer: 15577

derdenwerking nietigheid redelijkheid en billijkheid stem vernietigbaarheid

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie