Informatica en recht in Rotterdam


De afgelopen jaren heeft het onderwijs op het gebied van Informatica en Recht in Nederland een sterke groei doorgemaakt. Zo ook in Rotterdam, waar zich nu jaarlijks (1988) zo’n 200 studenten voor het vak Inleiding Informatica voor Juristen inschrijven. In dit artikel geven de auteurs een schets van het informatica onderwijs aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Eerst verduidelijken zij enkele termen; daarna geven zij een kort overzicht van de Rotterdamse ontwikkeling in het laatste decennium. Tenslotte geven de auteurs een overzicht van de vakken die in Rotterdam gedoceerd worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. van Noortwijk, C.J. van de Velde

Verschijning: februari 1988

Archiefcode: AA19880094

automatisering grondslag informatica jurimetrie recht studenten vakken

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel