informatica

Toont alle 3 resultaten

Begrippen – begrijpen – begrepen

Over wetenschap tussen recht en informatica

L. Mommers

Je hoort mensen wel eens zeggen dat regels regels zijn – zelfs politici maken zich daar soms schuldig aan. Het misverstand is dat regels zich zouden lenen voor feilloze toepassing – zoals Montesquieu de ideale rechter zag als ‘bouche de la loi ’. Probleem is dat je om dit te bereiken, de regels zo speci- fiek moet maken dat ze weliswaar eenvoudig toepasbaar zijn, maar ook leiden tot grote rigiditeit. Dat is in een notendop het risico van toepassing van informatica bij de uitvoering van juridische taken: informatica vraagt om specificiteit vooraf, om zeer nauwkeurige instructies. Maar het recht vraagt om ruimte voor discretionaire bevoegdheden en open normen die geschikt zijn om toe te passen op nieuwe, onvoorziene situaties. In deze bijdrage gaat het over de inhoudelijke en metho-dologische wrijvingen die voortvloeien it dit verschil tussen recht en informatica.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070837

Informatica en recht in Rotterdam

C. van Noortwijk, C.J. van de Velde

De afgelopen jaren heeft het onderwijs op het gebied van Informatica en Recht in Nederland een sterke groei doorgemaakt. Zo ook in Rotterdam, waar zich nu jaarlijks (1988) zo'n 200 studenten voor het vak Inleiding Informatica voor Juristen inschrijven. In dit artikel geven de auteurs een schets van het informatica onderwijs aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Eerst verduidelijken zij enkele termen; daarna geven zij een kort overzicht van de Rotterdamse ontwikkeling in het laatste decennium. Tenslotte geven de auteurs een overzicht van de vakken die in Rotterdam gedoceerd worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1988
AA19880094

Van juridische naar computertaal

R.G.F. Winkels

De meeste juridische beslissingen zijn simpel en kunnen beter en efficiënter machinaal uitgevoerd worden; in de praktijk gebeurt dit ook steeds meer. Hiervoor moet juridische ‘kennis’ die in rechtsbronnen zit in computersystemen worden ondergebracht. Dat is een tijdrovend en foutgevoelig proces. Is ook dat te automatiseren?

Bijzonder nummer | Recht & taal
juli 2015
AA20150585

Toont alle 3 resultaten