Infiltratie of informatie?


Volkert van der G. doet er sinds 6 mei het zwijgen toe. Dat is zijn goed recht. Hebben justitie en
politie dan helemaal niets om er achter te komen wat hem heeft bewogen? Sinds 1 februari 2000
kent het Wetboek van strafvordering een aantal undercovermethoden. In deze bijdrage komen
twee van deze methoden aan bod: het inzetten van een infiltrant en het inzetten van een informant.
Deze kan ongemerkt de verdachte benaderen en hem uithoren. Welke van deze twee methoden
komt bij uitstek in aanmerking en past het justitie en politie eigenlijk wel op dergelijke misleidende
manieren aan hun informatie te komen?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Bosch

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020604

infiltrant informant privacy Volkert van de G. zwijgrecht

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Verdiepend artikel