In Kleyn komt de Raad van State met een rood-wit-blauw oog weg Cherchez la France!


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 6 mei 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0506JUD003934398, nr. 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99, AB 2003, 211 m.nt. Verhey, De Waard, JB 2003, 119 m.nt. Heringa, Gst. 2003, 7186.91 m.art. Bok, NJB 2003, p. 1293 (Kleyn=Nederland). Ook bekend als Kleyn-arrest.

In deze noot bij dit bekende Kleyn-arrest wordt ingegaan op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de de Raad van State als adviseur bij wetgeving en rechter in het kader van art. 6 EVRM. I.c. was er geen sprake van schending van het fair-trail-artikel maar dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030652

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 06-05-2003 (ECLI:CE:ECHR:2003:0506JUD003934398) zaaknummer: 39343/98, 39651/98, 43147/98, 46664/99

advies onafhankelijkheid onpartijdigheid rechtspraak trias politica

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie