Hoofddoekjes als bedreiging voor de democratie


Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kwam op basis van een toetsing van de seculiere
democratie aan de mensenrechten tot een politieke uitspraak waar het ging om een verbod op
hoofddoekjes. Niet de wet werd getoetst, maar de wenselijkheid van een repressief systeem in het
geval van een jonge democratie. De vraag naar de relatie tussen sharia en mensenrechten blijkt ons
westerse systeem een spiegel voor te houden. Een dialoog zal dus nog veel nieuwe inzichten kunnen
opleveren. Omdat we in Nederland een open democratie hebben, is het maar zeer de vraag of een
verbod hier nodig is om de rechtsstaat te beschermen. Vermoedelijk geldt juist het tegendeel.
Vegl: Leyla sahin v. Turkey EHRM 10 november 2004
Vegl: Refah Partisi and others v. Turkey EHRM 13 februari 2003


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Gommer

Verschijning: juni 2007

Archiefcode: AA20070496

democratie mensenrechten rechtsstaat sharia

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel