sharia

Toont alle 9 resultaten

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De (on)mogelijkheid van sharia in Nederland

M.S. Berger

Deze bijdrage stelt de (On)mogelijkheid van sharia in Nederland ter discussie. Over de vraag wat onder de sharia moet worden verstaan bestaan veel misverstanden.

De vervolging van IS-vrouwen: een rechtsvergelijkend perspectief

M. Cupido

Post thumbnail Dit artikel evalueert de vervolging en berechting van IS-vrouwen in Nederland. Op basis van een rechtsvergelijkende analyse wordt gereflecteerd op de interpretatie en toepassing van artikel 140a Sr inzake deelneming aan een terroristische organisatie en artikel 96 lid 2 Sr inzake voorbereiding van terroristische misdrijven in zaken tegen Nederlandse IS-vrouwen. Gezien het feit dat IS-vrouwen in het buitenland ook zijn veroordeeld voor internationale misdrijven wordt tevens de vraag gesteld of Nederlandse IS-vrouwen ook voor dergelijke misdrijven kunnen worden vervolgd.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2021
AA20210240

Hoofddoekjes als bedreiging voor de democratie

H. Gommer

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kwam op basis van een toetsing van de seculiere democratie aan de mensenrechten tot een politieke uitspraak waar het ging om een verbod op hoofddoekjes. Niet de wet werd getoetst, maar de wenselijkheid van een repressief systeem in het geval van een jonge democratie. De vraag naar de relatie tussen sharia en mensenrechten blijkt ons westerse systeem een spiegel voor te houden. Een dialoog zal dus nog veel nieuwe inzichten kunnen opleveren. Omdat we in Nederland een open democratie hebben, is het maar zeer de vraag of een verbod hier nodig is om de rechtsstaat te beschermen. Vermoedelijk geldt juist het tegendeel. Vegl: Leyla sahin v. Turkey EHRM 10 november 2004 Vegl: Refah Partisi and others v. Turkey EHRM 13 februari 2003

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2007
AA20070496

India – het vergeten subcontinent

E.H. Hondius

Ewoud Hondius legt uit dat alhoewel het rechtsstelsel van India misschien niet erg voor de hand ligt voor bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie, het zeker interessante aspecten bevat, ook voor Nederlandse juristen.

Opinie | Column
oktober 2017
AA20170789

Islamitisch strafrecht in Noord-Nigeria

M. Barends

Hoe binnen Nigeria verschillende strafrechtstelsel kunnen werken, de Sharia naast de Common Law van de Britten.

Overig | Rode draad | Over de grens
januari 2007
AA20070011

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? (Digitaal boek)

Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving

B.C. Labuschagne

Post thumbnail Nu de secularisering in feite 'voltooid' is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

9789069165264 - 14-01-2005

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

M.S. Berger

Post thumbnail

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2017
AA20170974

Sharia in Nederland is vaak keurig Nederlands

M.S. Berger

Hoe reel is de vrees dat het tot invoering van de sharia kan komen in Nederland? De invloed van de islam, inclusief haar strenge varianten, is onmiskenbaar, maar de reacties die de sharia oproept geven blijk van twee sterke emoties: een diepgewortelde angst voor de sharia, en een gebrek aan vertrouwen in het eigen rechtssysteem. Moslims in Nederland die wel toepassing van de sharia nastreven blijken dit vooral binnen de wettelijke kaders van de Nederlandse rechtsstaat te doen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2007
AA20070506

Woord-en-strijd

S.E. Bartels, I. Meijer

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de beperking van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die niet alleen tot minder ontwikkelde landen dan Nederland beperkt blijft maar ook in eigen land de aandacht wekt.

Opinie | Redactioneel
september 1994
AA19940553

Toont alle 9 resultaten