Honey, I shrunk the duties!


In dit redactioneel artikel wordt ingegaan op het begrip garantie dat veel in het rechsverkeer wordt gebruikt. De juridische duiding van dit begrip is onduidelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.W. Jongsma, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

Verschijning: december 2006

Archiefcode: AA20060853

garantie misleidende voorstelling

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel