Holland-Beek


Hoge Raad 12 juni 1987, nr. 12929, ECLI:NL:HR:1987:AB8585, RvdW 1987, 138 (Holland/Beek)

De vraag die in dit arrest naar voren komt, is die in hoeverre een aanspraak op een aansprakelijkheidsverzekeraar bestaat indien schuldenaar en schuldeiser met elkaar in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend nu de ratio achter de verzekering is dat de schade gedragen wordt door de schadeverzekeraar. In de noot wordt dieper op het leerstuk van boedelmenging, immuniteit tussen echtgenoten, verknochtheid en de betekenis van de WAM-verzekeraar ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AA19880037

Hoge Raad 12-06-1987 (ECLI:NL:HR:1987:AB8585) zaaknummer: 12929

Burgerlijk recht VermogensrechtSociaal-economisch recht Verzekeringsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie