Het verwerken van gegevens in het kader van de opsporing


Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitile) politietaak. Maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief
waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde
burger anderzijds. Dit vraagt om duidelijkheid omtrent de juridische en maatschappelijke
mogelijkheden en onmogelijkheden van de verwerking van gegevens in het kader van de opsporingstaak.
Wat is de behoefte, wat is er mogelijk en waar liggen de grenzen aan het verwerken van
privacygevoelige informatie?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Sietsma

Verschijning: Juni 2007

Archiefcode: AA20070534

privacy technologische mogelijkheden voor gegevensverwerking veiligheid

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage