Het vertrouwensverweer


In deze bijdrage bespreekt de auteur ter verdere illustratie van het vertrouwensverweer eerst twee situaties waarin een bestuurder zich zou kunnen beroepen op het vertrouwensverweer. Vervolgens kijk ik naar het recht van de Verenigde Staten, waar de met het vertrouwensverweer vergelijkbare reliance defense vanaf het begin van de vorige eeuw is uitgegroeid
tot een omvangrijk leerstuk. Tot slot komt de auteur terug op de in de inleiding aangehaalde Bossche zaak en neemt de auteur de
introductie van het vertrouwensverweer in Nederland
in overweging.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: november 2008

Archiefcode: AA20080790

aansprakelijkheid advisering kennis specialisatie verantwoordelijkheid vertrouwensverweer

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel