Het toezicht op de financiële sector


De financiële wereld is sinds het begin van de jaren tachtig zeer sterk in beweging. Aangezien deze sector algemeen beschouwd wordt als een van de meest belangrijke in de economie, is overal ter wereld getracht door middel van wetgeving hierop grip te krijgen. De belangrijkste Nederlandse wetten op dit gebied zijn de Bankwet en de Wet Toezicht Kredietwezen. De thans geldende versie van de WTK werd in 1978 ingevoerd, juist voordat een reeks nieuwe inzichten en ontwikkelingen doorbrak. In dit artikel wordt geschetst wat het belang van deze ontwikkelingen is voor het toezicht krachtens de Wet Toezicht Kredietwezen en de daarmee verbonden regelingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. de Graaff, H.J. Scheffer

Verschijning: mei 1988

Archiefcode: AA19880302

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Handelsrecht

Overig Rode draad Financiële markten en instellingen