Het redden van de winkelstraat door blurring?


Het wetsvoorstel ter wijziging van de Drank- en Horecawet biedt ruimte voor het ontstaan van mengvormen tussen horeca en detailhandel. De auteurs gaan in op de voor- en nadelen van dit wetsvoorstel en concluderen dat het voorstel moeilijk verenigbaar is met ander overheidsbeleid zoals het Nationaal Preventieakkoord, dat vooral de gezondheid van burgers lijkt te willen beschermen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.H. Lemmen, M.D. Reijneveld

Verschijning: oktober 2019

Archiefcode: AA20190739

alcohol Drank- en Horecawet preventie volksgezondheif winkels

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Opinie Redactioneel