Het recht op de fles


In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre bij de verkoop van een fles (met statiegeld) deze fles eigendom blijft van de fabrikant. Betoogt wordt dat de consument er te goeder trouw van uit mag gaan dat deze naast de inhoud van de fles ook eigenaar wordt van de fles zelf. Vegl: Gerechtshof ‘s Gravenhage, NJ 1988, 247.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A. van de Hel

Verschijning: maart 2006

Archiefcode: AA20060157

consument eigendomsrecht eigendomsvoorbehoud statiegeld

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel