Het homohuwelijk onder het EVRM


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 24 juni 2010, Appl. no. 30141/04, ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104 (Schalk & Kopf tegen Oostenrijk).

Het EVRM verplicht de verdragsstaten niet tot openstelling ven het huwelijk voor homoparen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Schutgens

Verschijning: April 2011

Archiefcode: AA20110299

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24-06-2010 (ECLI:CE:ECHR:2010:0624JUD003014104DEC000042007) zaaknummer: 30141/04

homohuwelijk Schalk & Kopf tegen Oostenrijk

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie