Het Gemeenschapsrecht staat niet eraan in de weg dat de dienstplicht alleen voor mannen geldt


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2003, zaak C-186/01, ECLI:EU:C:2003:146 (Alexander Dory/Bondsrepubliek Duitsland)

In de noot bij dit arrest is aan de orde in hoeverre een dienstplicht die alleen voor heren geldt in strijd is met het gemeenschapsrecht van gelijke behandeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030685

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 11-03-2003 (ECLI:EU:C:2003:146) zaaknummer: C-186/01

dienstplicht gelijkheid gemeenschapsrecht subsidiariteit

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie