Toont alle 5 resultaten

Alands Vindkraft AB Energimyndighet

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 juli 2014, zaak C-573/12, ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft AB/Energimyndighet) prejudiciële beslissing

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2014
AA20140938

Beantwoording rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht centraal staat. Er wordt stil gestaan bij allerlei onderzoeksbevoegdheden van onder meer de Europese Commissie. Ook komen sanctie cumulatie en het ne bis in idem-beginsel aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1996
AA19960514

Gekke koeien: in dubio pro sanitate

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HVJ EG) 5 mei 1998, C-180/96 (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze zaak komen maatregelen aan de orde in kader van het tegengaan van BSE-besmetting (gekke koeien-ziekte) waarbij een nietigheidsactie wordt ingesteld in de vorm van een kort geding bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1996
AA19960712

Het Gemeenschapsrecht staat niet eraan in de weg dat de dienstplicht alleen voor mannen geldt

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 11 maart 2003, zaak C-186/01, ECLI:EU:C:2003:146 (Alexander Dory/Bondsrepubliek Duitsland) In de noot bij dit arrest is aan de orde in hoeverre een dienstplicht die alleen voor heren geldt in strijd is met het gemeenschapsrecht van gelijke behandeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030685

Rechtsvergelijking in het bestuursrecht

E.M.H. Hirsch Ballin, N. Verheij

De bestuursrechtelijke rechtsvergelijking is, in vergelijking met de privaatrechtelijke rechtsvergelijking, nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Niettemin speelt rechtsvergelijking in het Nederlandse bestuursrecht van oudsher een belangrijke rol. Juist ook op fundamentele punten is veel ontleend aan vooral het Franse en Duitse bestuursrecht. Dat houdt verband met de gebrekkige ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is die achterstand op onze buurlanden goeddeels ingelopen. De hernieuwde belangstelling voor rechtsvergelijking in het bestuursrecht sedert ongeveer vijftien jaar richt zich dan ook meer op verfijningen dan op fundamenten. Te verwachten is dat onder invloed van de toenemende Europese samenwerking en integratie rechtsvergelijking steeds belangrijker zal worden. Nederland, dat nu beschikt over een moderne codificatie, zal daarbij niet langer alleen als importeur, maar ook als exporteur van bestuursrecht kunnen optreden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940371

Toont alle 5 resultaten