Het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht


In dit artikel wordt ingegaan op de werking van het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht. Eerst wordt bekeken hoe het gelijkheidsbeginsel in de literatuur en jurisprudentie wordt beoordeeld in het licht van het vreemdelingenrecht. Vervolgens wordt er ingegaan op de beleidsvrijheid. Daarna komt de erkenning van A-status van een vreemdeling en vluchtelingenerkenning aan de orde, in het licht gezien van het gelijkheidsbeginsel. Dit wordt eveneens gedaan bij verblijfsvergunningen. Tenslotte worden problemen besproken rondom de motivering in zaken waarbij het gelijkheidsbeginsel in het geding is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.T. Groenewegen

Verschijning: december 1994

Archiefcode: AA19940803

asielzoeker beleidsvrijheid gelijkheidsbeginsel instroom vluchtelingen vreemdeling

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Verdieping Verdiepend artikel