Het gelijkheidsbeginsel (Digitaal boek)


Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen.

Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel is studenten een beter inzicht te verschaffen omtrent de inhoud en werking van deze fundamentele juridische concepten in onze rechtsorde. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het belang van de verschillende conceptualiseringen van het gelijkheidsbeginsel die mogelijk zijn en die het bereik ervan in sterke mate bepalen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): T. Loenen

1e druk 1998

Verschijningsdatum: 01-01-1998

ISBN: 9789069162867

Pagina's: 82

gelijke behandeling gelijkheidsbeginsel non-discriminatie

Metajuridica Rechtstheorie

Alle uitgaven Cahiers Cahiers RechtstheorieDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.