Het Europese verbod op tabaksreclame: verbetering van de interne markt of bescherming van de volksgezondheid?


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 oktober 2000, zaak C-376/98, ECLI:EU:C:2000:544 (Duitsland t. Europees Parlement)

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de tabaksreclamerichtlijn die tabaksreclame verbied en harmonisatie op dit gebied voorstaat. Het is onduidelijk welke rechtsbasis aan de richtlijn ten grondslag ligt en hoe het verbod zich verhoudt met de interne markt en het vrij verkeer van goederen en diensten. In het arrest en de daarbij behorende noot wordt door meer duidelijkheid over geschapen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Verschijning: februari 2001

Archiefcode: AA20010114

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 05-10-2000 (ECLI:EU:C:2000:544) zaaknummer: C-376/98

mededingingsvoorwaarden verstoring interne markt vrij verkeer van diensten vrij verkeer van goederen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie