Het CAK kan nog steeds niet begrijpelijk schrijven


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 24 september 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3123, nr. 13-190 WMO, NJB 2014/1793, ABKort 2014/341

Procederen over procederen; het moeten procederen voor een deugdelijke motivering van een besluit rechtvaardigt een proceskostenveroordeling; een besluit moet steeds deugdelijk gemotiveerd zijn zodat het geen nadere uitleg behoeft. Artikel 3:46, 3:47, 8:74, 8:75 Algemene wet bestuursrecht (Awb)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2015

Archiefcode: AA20150040

Centrale Raad van Beroep 24-09-2014 (ECLI:NL:CRVB:2014:3123) zaaknummer: 13-190 WMO

3:46 Awb 3:47 Awb 8:74 Awb 8:75 Awb Centraal Administratiekantoor deugdelijke motivering procederen over procederen proceskostenveroordeling

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie