Het besluitbegrip in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing


In hoeverre is een bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit? Aan de hand van een recente uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een daarvoor genomen conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven wordt in deze bijdrage deze vraag beantwoord.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen