Het Awb-besluit (Digitaal boek)


Sinds de inwerkingtreding van de Awb in 1994 zijn de grenzen van het begrip ‘besluit’ flink verschoven. Dit cahier geeft de huidige contouren van het besluit aan. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de problematische afgrenzingen tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen. Aan de orde komen tevens de andere elementen van het begrip ‘besluit’, zoals het schriftelijkheidsvereiste. Ook bevat dit boekje een bespreking van de verschillende soorten besluiten die het bestuursrecht kent.
Uitdrukkelijk wordt stilgestaan bij de belangrijkste vragen uit de recente jurisprudentie, zoals: Wanneer is er sprake van een zelfstandig schadebesluit? Welke bestuurlijke oordelen zijn aan te merken als besluit? Waarop wordt het besluitkarakter van een buitenwettelijke subsidie gebaseerd? Wat is de betekenis van een fictief besluit? Welke onderdelen van indicatieve plannen zijn aan te merken als besluit?


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.