Herijking van het Wetboek van Strafrecht?


In deze laatste bijdrage bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' gaat De Hullu mede aan de hand van de eerdere bijdragen aan de rode draad in op de herrijking van het Wetboek van Strafrecht. Hij bekijkt daarbij de dogmatiek, systematiek van de strafrechtwetgeving, internationalisering en praktische bezwaren. Ook schrijft hij over een integrale herziening of in delen.