Toont alle 3 resultaten

De Europol-Overeenkomst

J.A.B. Janus

Beschrijving van de werkzaamheden en bevoegdheden die voortvloeien uit de oprichting van Europol en die in ieder verdragsluitende partij ingevoerd dienen te worden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1998
AA19980597

Eliminatie door harmonisatie; Nederlands strafrecht na 1990

C.F. Rüter

Onze strafrechtspleging verschilt niet onaanzienlijk van die in de meeste andere landen in de Europese Gemeenschap. Nu in het zicht van de opheffing van de grenscontroles op allerlei gebieden de nationale regels worden geharmoniseerd, doemt de vraag op, wat dat voor onze strafrechtspleging te betekenen heeft. Daarover gaat dit artikel. Het in 1985 door de Europese Commissie opgestelde Witboek bevat, wat het strafrecht betreft, een nogal bescheiden ogende catalogus van maatregelen. De Commissie acht harmonisatie van de wetgeving op slechts drie terreinen noodzakelijk: wapens, verdovende middelen en uitlevering. Als dan nog de samenwerking tussen de nationale politiekorpsen verbeterd en de controle aan de buitengrenzen versterkt is, kan, zo meent de Commissie, de personencontrole aan de binnengrenzen wel worden opgeheven. Over de vraag, hoever de harmonisatie en samenwerking gaan, zwijgt het Witboek. De onderhandelingen over 'Schengen' kunnen ons daarvan echter een voorproefje geven.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890522

Herijking van het Wetboek van Strafrecht?

J. de Hullu

In deze laatste bijdrage bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' gaat De Hullu mede aan de hand van de eerdere bijdragen aan de rode draad in op de herrijking van het Wetboek van Strafrecht. Hij bekijkt daarbij de dogmatiek, systematiek van de strafrechtwetgeving, internationalisering en praktische bezwaren. Ook schrijft hij over een integrale herziening of in delen.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
december 1994
AA19940788

Toont alle 3 resultaten