herrijking

Toont alle 2 resultaten

Congresverslag; Herziening van de grondslagen van het Wetboek van Strafrecht

F.G.H. Kristen, M. Thöenes, A. van Veen

Hedendaagse ontwikkelingen hebben meer en meer hun weerslag op de criminaliteit en de bestrijding daarvan. Centrale plaats in het (materiële) strafrecht wordt nog altijd ingenomen door het Wetboek van Strafrecht. Het huidig Wetboek dateert evenwel van 1886. Nu, meer dan een eeuw nadat het Wetboek tot stand is gekomen, doen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen rijzen als: is ons Wetboek verouderd? Moet het herzien worden? En, zo ja, hoe moet een dergelijke 'herijking' gestalte krijgen; integraal of middels partiële aanpassingen? Dergelijke vragen stonden centraal bij het door de Nijmeegse Criminologische Strafrechtelijke Vereniging 'Dr. Nico Muller' georganiseerde congres 'Herziening van de grondslagen van het Wetboek van Strafrecht?' d.d. 16 december 1994. Hieronder volgt een verslag.

Verdieping | Studentartikel
juni 1995
AA19950474

Herijking van het Wetboek van Strafrecht?

J. de Hullu

In deze laatste bijdrage bij de rode draad 'Materieel strafrecht in beweging' gaat De Hullu mede aan de hand van de eerdere bijdragen aan de rode draad in op de herrijking van het Wetboek van Strafrecht. Hij bekijkt daarbij de dogmatiek, systematiek van de strafrechtwetgeving, internationalisering en praktische bezwaren. Ook schrijft hij over een integrale herziening of in delen.

Overig | Rode draad | Materieel strafrecht in beweging
december 1994
AA19940788

Toont alle 2 resultaten