Grootschalige internationale fraude in de btw


Er gaat iets grondig mis in de btw. Door een omvangrijke internationale fraude lekken er jaarlijks miljarden aan belasting weg, die vervolgens – naar wordt vermoed – voor zeer verwerpelijke doeleinden worden aangewend. Overheden ondernemen diverse acties om deze fraude te beteugelen. Op welke wijze zij dat doen en welke vragen dat voor juristen oproept, bespreek ik in deze bijdrage.


Advertorial