Toont alle 6 resultaten

Amsterdam-Brussel-Luxemburg-Straatsburg (Digitaal boek)

A.H.J. Swart

Post thumbnail Auteurs geven hun ervaring met de rechtspraak van internationale rechters weer en welke betekenis die rechtspraak heeft voor hun werk in het Amsterdamse gerechtshof en de Tariefcommissie.

9789069166674 - 04-10-1999

Coffeeshops en omzetbelasting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 28 januari 1998, nr. 33 077, ECLI:NL:HR:1998:AA2388, BNB 1998/116 Arrest en noot bij een casus met de vraagt of voorbelasting ook geld voor de inkoop van drugs bij de uitoefening van een coffeeshop als ondernemer.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1998
AA19980784

Directeur-grootaandeelhouder is ondernemer voor de heffing van omzetbelasting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 april 2002, nr. 35 775, ECLI:NL:HR:2002:AD3572 De omstandigheid dat een directeur-grootaandeelhouder civielrechtelijk met zijn BV een arbeidsovereenkomst heeft, staat er niet aan in de weg dat hij voor de heffing van omzetbelasting als ondernemer moet worden aangemerkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2002
AA20020917

Grootschalige internationale fraude in de btw

maart 2008

Katern 106: Faillissementsrecht

N.S.G.J. Vermunt

Verhuuranalogie (on)houdbaar?

M. Albers

Bij de heffing van omzetbelasting heeft de wetgever ervoor gekozen om bepaalde (rechts)handelingen aan te merken als verhuur van onroerende zaken, die civielrechtelijk niet als zodanig worden geduid. Een en ander speelt in belangrijke mate bij de beperkt zakelijke rechten, zijnde het recht van erfpacht, het recht van opstal en de erfdienstbaarheid. In het onderzoek dat heeft geleid tot mijn proefschrift heb ik uitgebreid stilgestaan bij de hiervoor bedoelde verhuuranalogie. In onderstaande bijdrage zal ik enige conclusies bespreken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2017
AA20170854

Toont alle 6 resultaten