Geestelijk lijden en euthanasie


Over de mate waarin geestelijk lijden een grond kan vormen voor de inwilliging van een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt bestaan uiteenlopende meningen. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van twee voorbeelden van deze problematiek: hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten en levensbeëindiging wegens een ‘voltooid leven’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Legemaate

Verschijning: mei 2021

Archiefcode: AA20210494

Brongersma euthanasie geestelijk lijden levensbeëindiging psychiatrisch patiënten Schnabel voltooid leven Wtl

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Rode draad Recht & Geest