Geen voorkeur?


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 oktober 1995, C-450/93, ECLI:EU:C:1995:322 (Eckhard Kalanke t. Freie Hansestadt Bremen)

In dit arrest van het Hof van Justitie wordt ingegaan op het voorkeursbeleid voor vrouwen bij het aannemen van werknemers. In de noot wordt ingegaan op de communautaire dimensie van dit voorkeursrecht en tegen welke randvoorwaarden dit in Nederland kan worden uitgevoerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.Th. van Schelven

Verschijning: april 1996

Archiefcode: AA19960266

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 17-10-1995 (ECLI:EU:C:1995:322) zaaknummer: C-450/93

gelijke behandeling positieve discriminatie randvoorwaarden selectie werknemer

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie