Geen rook maar vuur. Over de waarheidsplicht van de jurist


De jurist is een bewaker van feiten. Tegenwoordig dreigen beroepsethische plichten tot waarheidsvinding echter nog wel eens opzij te worden gezet voor politieke of morele voorkeuren. In dat licht wordt de maatschappelijke betekenis van de verantwoordelijkheid van de jurist tot waarheidsvinding almaar belangrijker.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Soeharno

Verschijning: maart 2020

Archiefcode: AA20200230

activisme juristen waarheidsvinding

Metajuridica Rechtsfilosofie

Opinie Amuse