ministeriële verantwoordelijkheid

Toont alle 9 resultaten

De Koning in de Awb

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497, LJN: BA6497, nr. 200608642/1 Staatsrechtelijke annotatie bij een uitspraak van de ABRvS waarbij aan de orde komt: de Koning als voorzitter van de Raad van State, de Koning als (niet) bestuursorgaan en de onschendbaarheid van de Koning.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080139

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

Post thumbnail De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 01-09-2005

De Koning in het Nederlandse staatsrecht (Digitaal boek)

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen

Post thumbnail De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

9789069165585 - 01-09-2005

De schrijvende prins

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), 25 november 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AA4098, nr. H01.99.0494, AB 2000, 393, m. nt. SZ Noot bij de een uitspraak waarbij de volgende vragen aan bod komen: Wat betekent het begrip Kroon? Wat betekent de eenheid van de Kroon? Wat betekent de ministeriële verantwoordelijkheid? Ten aanzien van wie of wat geldt de ministeriële verantwoordelijkheid?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2001
AA20010031

Focus op de integriteit van het Openbaar Ministerie

M. de Meijer

Post thumbnail ‘Integriteit’ is een begrip dat tegenwoordig in de volle breedte van publieke organisaties in de aandacht staat. In deze bijdrage wordt het begrip ‘integriteit’ van het Openbaar Ministerie als publieke organisatie met een bijzondere institutionele positie binnen onze rechtsstaat en een bijzondere taak, nader omlijnd en ingekleurd, onder meer aan de hand van het recentelijk uitgevoerde onderzoek van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie onder voorzitterschap van prof.mr. J.W. Fokkens.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190946

Hoge transacties en de politieke verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie

S. Kerssies

Post thumbnail Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2020
AA20200464

Ministeriële verantwoordelijkheid

R. de Lange

In een goed functionerende democratie zijn er grenzen gesteld aan de macht van de machthebbers. In Nederland is dit ook zeker zo en een van deze grenzen, ministeriële verantwoordelijkheid wordt in onderstaand artikel besproken.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1999
AA19990809

Ministeriële verantwoordelijkheid (Digitaal boek)

P.P.T. Bovend'Eert

Post thumbnail De inhoud en de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn dikwijls voorwerp van onduidelijkheden, controverses en misverstanden. Voor welk handelen en nalaten is de minister verantwoording schuldig is jegens het parlement?

9789069164649 - 11-12-2002

Ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning, het koninklijk huis en de koninklijke familie: molensteen of werkbaar concept?

Een korte inleiding

D.A. Roos

Dit stuk behandeld de welbekende ministeriële verantwoordelijkheid voor de koning, het koninklijk huis en de koninklijke familie.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2004
AA20040341

Toont alle 9 resultaten