Flexibel uit het arbeidsproces treden


Het onderwerp flexibele pensionering geniet momenteel veel belangstelling. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen maken deze vorm van pensionering aanlokkelijk. Daarbij kunnen vooral worden genoemd de hoge kosten van de vervroegde uittredings(VUT)regeling en de behoefte om te komen tot een systeem van pensionering waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de individuele werknemer en de eisen van de bedrijfsorganisatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Tekstra

Verschijning: oktober 1988

Archiefcode: AA19880719

arbeidsmarktparticipatie flexibilisering ouderenrecht pensioen pensioengerechtigde leeftijd

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Bijzonder nummer Ouderenrecht