Toont alle 6 resultaten

De flexibele BV: een kijkje in de keuken van de wetgever

D.M. Stubbé

Hoe maken we Europa de meest concurrerende markt ter wereld in 2010? Hoe geven we optimaal vorm aan de vrijheid van vestiging van vennootschappen? En hoe komen we af van de strikte regelgeving rondom de Besloten Vennootschap (verder: BV), zodat het ondernemingsklimaat in Nederland aantrekkelijk blijft? Deze vragen hebben onder andere geleid tot het wetsvoorstel betreffende de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, dat ingediend is bij de Tweede Kamer op 31 mei 2007.

Verdieping | Studentartikel
januari 2008
AA20080035

De verschrikkelijke sneeuwman

G. Buist, C. Tiel

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op de in 1988 voorgestelde regeling die een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoert waarbij een vouchersysteem geldt. Hierdoor moet er meer flexibiliteit en vrijheid komen en moet er een betere onderlinge erkenning komen. De redacteuren bespreken dit wetsvoorstel.

Opinie | Redactioneel
juni 1988
AA19880358

Flexibel uit het arbeidsproces treden

A.J. Tekstra

Het onderwerp flexibele pensionering geniet momenteel veel belangstelling. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen maken deze vorm van pensionering aanlokkelijk. Daarbij kunnen vooral worden genoemd de hoge kosten van de vervroegde uittredings(VUT)regeling en de behoefte om te komen tot een systeem van pensionering waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de individuele werknemer en de eisen van de bedrijfsorganisatie.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880719

Het nieuwe ontslagrecht: verminderde mogelijkheden voor het ‘alternatieve transfersysteem’

T. van Straveren

Op 12 mei 1998 heeft de Eerste Kamer de zogenaamde flexwet aangenomen. Deze wet die vooral beoogt de rechtspositie van de zogenaamde flexibele werkers (uitzend- en oproepkrachten, freelancers e.d.) te verbeteren, heeft ongewild een zware slag toegebracht aan de mogelijkheid om in de (voetbal)sport contracten af te kopen. Dit afkoopsysteem heeft zich sinds de afschaffing van het transfersysteem ontwikkeld als arbeidsrechtelijk alternatief. In dit artikel wordt aangegeven hoe de flexwet dit afkoopsysteem moeilijk maakt en welke andere mogelijkheden er nu nog bestaan om de daaruit voortvloeiende problemen voor de (voetbal)sport op te lossen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980660

juni 1996

Katern 59: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Scholing met behoud van werkloosheiduitkering

A. van Horne

Scholing kan in veel gevallen de kansen van werklozen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. In dit artikel staat de vraag centraal, in welke gevallen en onder welke voorwaarden scholenden hun werkloosheidsuitkering kunnen behouden. De oude en de nieuwe Werkloosheidswet worden op dit punt met elkaar vergeleken. Naar de mening van de auteur heeft de nieuwe wet tot op heden geen verbetering gebracht.

Verdieping | Studentartikel
juli 1990
AA19900423

Toont alle 6 resultaten