Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing


In de dissertatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van fiscale fraude. Daarbij stond de samenwerking tussen de Belastingdienst, de FIOD-ECD, Rechtspraak centraal. Met deze studie wordt beoogd het functioneren van het openbaar bestuur beter te begrijpen. Er is gekozen voor een multi-disciplinaire benadering, daar een sec juridische of economische benadering slechts een gefragmenteerd en eenzijdig inzicht in de werkelijkheid zou opleveren (assumptie).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Westra

Verschijning: oktober 2006

Archiefcode: AA20060755

FIOD fiscale fraude onderzoek openbaar bestuur Openbaar Ministerie

Belastingrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage