Toont alle 3 resultaten

Congres ‘Witteboordencriminaliteit in Nederland: Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude’

J. Bockwinkel, P. Werdmuller

Dit jaar zullen binnen het Ministerie van Justitie de mogelijkheden voor aanpassing van het fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium voor de bestrijding van witteboordencriminaliteit worden onderzocht. Aanleiding voor de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op 20 februari 1997 een congres 'Witteboordencriminaliteit in Nederland' te organiseren. Wij belichten hier enkele aspecten.

Overig | Rode draad | Sancties | Verdieping | Studentartikel
juni 1997
AA19970387

Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing

R. Westra

In de dissertatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van fiscale fraude. Daarbij stond de samenwerking tussen de Belastingdienst, de FIOD-ECD, Rechtspraak centraal. Met deze studie wordt beoogd het functioneren van het openbaar bestuur beter te begrijpen. Er is gekozen voor een multi-disciplinaire benadering, daar een sec juridische of economische benadering slechts een gefragmenteerd en eenzijdig inzicht in de werkelijkheid zou opleveren (assumptie).

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 2006
AA20060755

Verslag van het congres ‘Criminele vermogens’

Georganiseerd door de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Limburg en de sectie Strafrecht van de Open Universiteit

M.J. Kroeze, J. Postma

Op 4 juni 1993 vond in de Stadsschouwburg te Maastricht een congres plaats over criminele vermogens. Hieronder volgt een weergave van twee op die dag gehouden inleidingen en de daarop volgende discussie.

Verdieping | Studentartikel
november 1993
AA19930781

Toont alle 3 resultaten