Fijn wonen in het huis van de rechtsstaat


In een poging de regeldruk te verminderen heeft de wetgever enthousiast de Spaanse Lex Silencio Positivo overgenomen. Kort samengevat houdt dit in ‘geen bericht is goed bericht’, dus als een bestuursorgaan niet tijdig besluit, mag de aanvrager ervan uitgaan dat zijn vergunning is verleend. Dat klinkt positief, maar Lukas van den Berge en Wouter den Hollander hebben hun twijfels.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. van den Berge, P.W. den Hollander

Verschijning: mei 2012

Archiefcode: AA20120333

4:20 Awb Lex Silencio Positivo rechtsstaat vergunningverlening

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Opinie Opiniërend artikelRedactioneel