Feniks – over ficties in het bevoegdheidsrecht

Annotatie bij HvJ EU 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:805, C-337/17


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:805, C-337/17 (Feniks Sp. z o.o. tegen Azteca Products & Services SL). Conclusie A-G Bobek, ECLI:EU:C:2018:487


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A.H. van Hoek

Verschijning: januari 2020

Archiefcode: AA20200077

Hof van Justitie Europese Unie 04-10-2018 (ECLI:EU:C:2018:805) zaaknummer: C-337/17

actio pauliana Azteca bevoegdheid Brussel I bis Coliseum Feniks Kareda rechtszekerheid Reichert Reitbauer voorzienbaarheid

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie