Euthanasie


In dit artikel wordt ingegaan op twee wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging en een daarmee samenhangend besluit. Op deze manier is er volgens de auteur op legislatief gebied een einde gekomen aan de Euthanasie-discussie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Kors

Verschijning: september 1994

Archiefcode: AA19940594

euthanasie lijkbezorging meldingsprocedure strafuitsluitingsgrond

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStrafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving