Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’

Rechtsdwaling in het internationale strafrecht

A. van Verseveld

Post thumbnail Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2012
AA20120151

Besmet vee en de introductie van een nieuwe strafuitsluitingsgrond

Patroon Legal Design

Post thumbnail

HR 27 juni 1932, NJ 1933/60 en HR 20 februari 1933, NJ 1933/918 (Huizense veearts), in beeld gebracht door Patroon Legal Design.

Recht in Beeld
oktober 2021
AA20210906

Euthanasie

A. Kors

In dit artikel wordt ingegaan op twee wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging en een daarmee samenhangend besluit. Op deze manier is er volgens de auteur op legislatief gebied een einde gekomen aan de Euthanasie-discussie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1994
AA19940594

Euthanasie bij kinderen onder de 12 jaar toestaan?

A.C. Hendriks

Post thumbnail Diverse personen wensen hun leven met behulp van een medisch deskundige eerder te (laten) beëindigen. In Nederland kan dat onder bepaalde voorwaarden. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) biedt artsen duidelijkheid over wat hen in dergelijke situaties is toegestaan. Artsen hoeven bij naleving van de wettelijke zorgvuldigheidseisen niet te vrezen voor strafrechtelijke vervolging dankzij een bijzondere strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht. Deze strafuitsluiting geldt volgens de wet alleen voor levensbeëindiging van personen van 12 jaar en ouder. Buiten de wet om bestaat er in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid het leven van een pasgeborene (tot 1 jaar) te beëindigen. Is het inmiddels tijd om het leven van kinderen tussen de 1 en 12 jaar in voorkomende gevallen ook te kunnen beëindigen zonder dat de arts strafrechtelijk wordt vervolgd? Een analyse en een voorstel voor een antwoord op deze vraag.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2024
AA20240211

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2014
AA20140872

Het bereik van zelfintoxicatie: allesbehalve een vrijbrief

F.A.M.M. Koenraadt, J.M.L. van Mulbregt

Post thumbnail In gesprek met de onderzoekend forensisch psycholoog of psychiater geven verdachten nogal eens te kennen dat zij onder invloed van drank of drugs waren ten tijde van het delict. Zij willen daarmee veelal hun verantwoordelijkheid voor het begaan van het delict minimaliseren. In de strafrechtspleging en de forensische gedragskunde wordt daar volstrekt anders mee omgegaan. Welke kwesties bij die gedragskundige en juridische afweging inzake het middelengebruik zoal een rol spelen, laat dit artikel zien.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2013
AA20130750

maart 1988

Katern 26: Strafrecht

P.J. Baauw

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

Noodweer in café

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 7 juni 2005, nr. 01754/04, ECLI:NL:HR:2005:AS9228 Van een onjuiste rechtsopvatting getuigt 's Hofs oordeel dat verdachte, nu hij ontkent te hebben gehandeld met opzet, geen beroep kan doen op noodweer. Tevens onbegrijpelijke bewijsmotivering.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2005
AA20050946

Noodweer in de bus

Y. Buruma

Hoge Raad 11 juni 2002, nr. 00528/01, ECLI:NL:HR:2002:AE1316, NJ 2002, 467 In deze noot bij dit arrest worden de voorwaarden voor een geslaagd beroep op noodweer besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2003
AA20030113

Toestemming als rechtvaardiging: zelfbeschikking in het strafrecht?

S.R. Bakker

Post thumbnail

In diverse gevallen kan de strafbaarheid of strafwaardigheid van bepaalde gedragingen worden beïnvloed of weggenomen wegens toestemming van het slachtoffer. Activiteiten in het studentenleven, deelneming aan sportwedstrijden en het ondergaan van medische ingrepen zijn daarvoor illustratief. In deze bijdrage wordt onder andere stilgestaan bij de voorwaarden voor een strafrechtelijk relevante toestemming, de al dan niet rechtvaardigende werking ervan en de ruimte voor zelfbeschikking in het Nederlandse strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2017
AA20170177

Verdient het beroepsrecht van de arts codificatie als strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht?

P.A.M. Mevis

In deze bijdrage behandelt Paul Mevis de vraag naar de zin van het in het Wetboek van Strafrecht opnemen van een algemene strafuitsluitingsgrond voor normaal, verantwoord medisch handelen van de arts.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110549

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond