Euthanasie: de symboliek voorbij?


De goedkeuring van de Nederlandse euthanasiewet kon op ruime publieke belangstelling in binnen- en buitenland rekenen. Daarbij kregen vooral uitgesproken voor- en tegenstanders aandacht. Na een gepolariseerde discussie nadert ook in België een euthanasiewet de eindfase. Een beknopte schets van deze regeling kan een interessant perspectief bieden. Daarbij zal blijken dat ondanks de ruime publieke belangstelling in beide landen bepaalde maatschappelijke probleempunten ernstig te kort worden gedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Geudens

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010884

euthanasie rechtsvergelijking zelfbeschikkingsrecht

Burgerlijk recht GezondheidsrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Opinie Opiniërend artikel