Europese trilogen: tijd voor transparantie


De triloog begon ooit als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, maar is tegenwoordig standaardpraktijk. Vertegenwoordigers van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen dan achter gesloten deuren over wetteksten om tot een compromis te komen. Deze wetgevingsonderhandelingen onttrekken zich in het schemerduister. In dit redactioneel betogen de auteurs dat de informatievoorziening aan burgers en nationale parlementen moet worden verbeterd door triloogdocumenten actief en zo volledig mogelijk te openbaren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H.T. Jansen, M.M. Kappé

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210003

Europese Unie transparantie triloog

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Opinie Redactioneel