Europeesrechtelijke complicaties bij de afname van milieuvriendelijke elektriciteit


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 maart 2001, ECLI:NL:XX:2001:AD4275, zaak C-379/98 (PreussenElektra t. Schleswag)

In deze noot is aan de orde hoe de milieumaatregelen van Duitse overheid ten aanzien van het subsidiëren en aanmoedigen van het gebruik van milieuvriendelijke stroom zich verhouden met de vrij verkeer bepalingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010475

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 13-03-2001 (ECLI:NL:XX:2001:AD4275) zaaknummer: C-379/98

integratiebeginsel steunmaatregel vrij verkeer van goederen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie