EU-richtlijnen, implementatie­verplichtingen en de inbreukprocedure

De versnelde sanctiemogelijkheid verduidelijkt


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 8 juli 2019, zaak C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573 (Commissie/België)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F.J.A. de Waele

Verschijning: December 2019

Archiefcode: AA20191011

Hof van Justitie Europese Unie 08-07-2019 (ECLI:EU:C:2019:573) zaaknummer: C-543/17

260 lid 3 VWEU België Europese Commissie implementatie inbreukprocedure richtlijnen versnelde sanctiemogelijkheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen